logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1. Planowana zmiana dotycząca udziałów czasu pracy w dyscyplinach
2020-10-14 12:59:42

W wyniku konsultacji w MNiSW planowana jest zmiana dotycząca rejestrowania udziałów czasu pracy w ramach oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach w module Pracownicy.
Aktualnie informacja o udziałach czasu pracy w dyscyplinach jest dodawana tylko wtedy, gdy pracownik oświadczył, że reprezentuje dwie dyscypliny w ramach jednego podmiotu. Ponadto, niemożliwe jest wprowadzenie udziału czasu pracy o wartości 0%.
Po planowanych zmianach:
a)  wprowadzenie informacji o udziale czasu pracy będzie możliwe również w przypadku oświadczenia tylko jednej dyscypliny,
b) będzie możliwe wprowadzenie udziału czasu pracy 0% (także w przypadku oświadczenia tylko jednej dyscypliny),
c) system będzie wyświetlał informacje wspomagające poprawne uzupełnianie danych o oświadczeniach w dyscyplinie, oświadczeniach o zaliczeniu do liczby N oraz udziałach w poszczególnych dyscyplinach.

Celem tych rozwiązań jest umożliwienie podmiotom wskazanie, że pracownik, który ma złożone oświadczenie o reprezentowanych dyscyplinach, od pewnego momentu przestaje prowadzić lub brać udział w prowadzeniu badań w danej dyscyplinie. Informacje systemowe będą wspomagać poprawne definiowanie danych z zakresu udziałów w kontekście oświadczeń o dyscyplinie, oświadczeń N oraz piastowanych etatów.
Powyższe modyfikacje pociągną za sobą zmiany głównie w walidacjach systemowych.
Dodatkowo planowana jest niewielka modyfikacja XSD importu (rozszerzenie dopuszczalnych wartości w udziałach).
Wdrożenie funkcjonalności jest planowane w połowie listopada 2020 r. Szczegółowe informacje techniczne o planowanych zmianach zostaną opublikowane na stronie Aktualności przed ich wdrożeniem.

2.  Nowe raporty w obszarze Osoby ubiegające się o stopień doktora
2020-10-15 06:00:32

W dniu 14 października 2020 r. w module Raporty zostały udostępnione trzy nowe raporty:
– Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów (szkoła doktorska),
– Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,
– Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie studiów doktoranckich.

Raporty są dostępne w obszarze Osoby ubiegające się o stopień doktora, do którego dostęp przysługuje użytkownikom POL-on z rolami: INST_PR_DOKTORANCI, INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE.
Więcej informacji – w pomocy POL-on w dedykowanym wpisie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora-udostepnione-raporty/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Rozprawa (9.10.2020)
2. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Recenzenci (9.10.2020)
3. Obszar Osoby ubiegające się o stopień doktora – udostępnione raporty (15.10.2020)

Należy pamiętać, że nowe informacje są dostępne nie tylko w najnowszych wpisach Pomocy. Wszystkie wpisy są na bieżąco aktualizowane w miarę rozwoju i zmian w systemie.

Przypominam również, że lista ról w systemie POL-on wraz z ich opisem jest dostępna pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/lista-rol-systemu-pol-on/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Szkolenia OPI PIB

Na stronie https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/ są informacje o szkoleniach on-line organizowanych przez OPI PIB.   Pula miejsc szybko się wyczerpuje.
Tematyka nadchodzących szkoleń:
POL-on 2.0 – moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (stopień dr i dr hab.)
POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie
POL-on 2.0 – moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora
POL-on 2.0 – moduł Pracownicy
POL-on 2.0 – Liczba godzin zajęć w module Kierunki i Pracownicy
POL-on 2.0 – Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD 2.0) i nowości w module Raporty
Polska Bibliografia Naukowa – Praca w Profilu Instytucji i Profilu Autora w PBN, wprowadzenie do SEDN

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]