logo systemu POLON

Nadchodzące szkolenia online

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

 1.  POL-on 2.0 – Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD 2.0) i nowości w module Raporty
  terminy: 2020-10-20 godz. 10:30 i 2020-10-27 godz. 10:30
 2. POL-on 2.0 – Liczba godzin zajęć w module Kierunki i Pracownicy
  terminy: 2020-10-23 godz. 10:30 i 2020-10-27 godz. 13:00
 3. POL-on 2.0 – Moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (stopień dr i dr hab.)
  termin: 2020-10-29 godz. 10:00
 4. POL-on 2.0 – Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora
  termin: 2020-11-02 godz. 10:00
 5. POL-on 2.0 – Moduł Pracownicy
  termin: 2020-11-05 godz. 10:00

OPI PIB oferuje też szkolenia dedykowane, czyli przeznaczone dla grupy pracowników z instytucji zamawiającego. Szczegóły szkolenia są ustalane indywidualnie pomiędzy OPI PIB a zamawiającym. Szkolenie może mieć program dostosowany do potrzeb konkretnej grupy użytkowników, może być realizowane w siedzibie zamawiającego w ustalonym wspólnie terminie. Minimalna liczba uczestników to 15 osób. W przypadku szkoleń realizowanych w siedzibie zamawiającego przygotowanie sali, sprzętu komputerowego, dostęp do sieci leży po stronie zamawiającego. W przypadku zainteresowania takim szkoleniem, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://szkolenia.opi.org.pl/szkolenia-dedykowane/. Wysłanie formularza (i kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany e-mailem) rozpoczyna rozmowy dotyczące możliwości przeprowadzenia szkolenia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

osoby pracujące przy komputerze

SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW ŚLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Szanowni Państwo

Powołując się na Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 18.05.2020 r. pracownicy Uczelni zobowiązani są do czynnego udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanego i przeprowadzanego metodą samokształcenia kierowanego  udostępnionego w zasobach platformy e-learningowej SUM w Katowicach.

Pracownicy na stanowiskach: badawczo – dydaktycznych , badawczych, dydaktycznych oraz pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi zobowiązani są do zapoznania się z prezentacją BHP następnie wypełnienia testu egzaminacyjnego właściwego dla danej grupy pracowniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i przekazania informacji Sekcji BHP.

O terminie odbycia szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracownicy zostaną poinformowani e – mailem przez  Sekcję BHP.

 

logo systemu POLON

Aktualności

Repozytorium pisemnych prac dyplomowych w POL-on 2.0
2020-10-07 08:32:55

W dniu 6 października 2020 r. w POL-on 2.0 został wdrożony moduł Repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
Nowe ORPPD pozwala na przekazanie prac dyplomowych obronionych na kierunkach studiów zarejestrowanych w POL-on 2.0 dwoma sposobami: za pomocą aplikacji webowej (interfejsu użytkownika) i za pomocą metody integracji REST API.
W przeciwieństwie do wersji wcześniejszej, w której ORPPD było odrębnym systemem, nowe repozytorium funkcjonuje jako moduł systemu POL-on 2.0.
W materiałach pomocy można zapoznać się ze ścieżką pracy w systemie (za pomocą interfejsu) https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/orppd-2-0-wyglad-i-sciezki-pracy/ oraz dokumentacją API https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-rest-dla-orppd-2-0/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w pomocy systemu

 1. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Dane postępowania (2.10.2020)
 2. Nadanie/pozbawienie stopnia doktora (2.10.2020)
 3. ORPPD 2.0 – Wygląd i ścieżki pracy (6.10.2020)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]