logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

 1.  Wdrożenie modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych
  2020-10-01 13:25:24

  W dniu 1 października 2020 r. w POL-onie 2.0 został wdrożony moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  Informacje na temat nowego modułu są dostępne na stronach Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
  Zainteresowane osoby mogą też wziąć udział w szkoleniach z obsługi modułu https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

 2. Nowy raport: Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 31.12.2017 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 31.12.2017.
  2020-10-02 09:32:08

  W dniu 2 października 2020 r. w module Raporty zostało udostępnione Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2017-12-31 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 2017-12-31.
  Raport ten służy zapoznaniu się z informacjami o starych oświadczeniach do liczby N pracowników zatrudnionych w jednostce na dzień 2017-12-31.
  Raport jest dostępny w obszarze Pracownicy i umożliwia zapoznanie się z informacjami o starych oświadczeniach do liczby N pracowników zatrudnionych w jednostce na dzień 2017-12-31.
  Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość generowania i pobierania zestawienia zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie. Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD
  Więcej informacji znajduje się w pomocy POL-on w dedykowanym wpisie:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-pracownicy-raport-rozszerzone-zestawienie-pracownikow-podmiotu-na-dzien-2017-12-31-oraz-zlozonych-oswiadczen-do-liczby-n-na-dzien-2017-12-31/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1.  Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – role i uprawnienia (1.10.2020)
 2. Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (1.10.2020)
 3. Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora (1.10.2020)
 4. Obszar Pracownicy – Raport Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2017-12-31 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 2017-12-31 (2.10.2020)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

W dniu 30 września 2020 r.  zaktualizowano system do wersji 20.9.0.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji są następujące:

 • prezentowanie w Profilu Instytucji informacji zwrotnej o wysłaniu publikacji na konto danej osoby w ORCID,
 • scalanie zduplikowanych obiektów w repozytorium – funkcjonalność dla Administratorów PBN,
 • zmiana sposobu raportowania informacji o dacie udostępnienia w Open Access,
 • pobieranie brakujących danych z Crossref w przypadku tworzenia publikacji na podstawie profilu ORCID,
 • modyfikacje w dokumentacji API,
 • ograniczanie widoku publikacji w Profilu Instytucji według typu publikacji,
 • funkcjonalność zgłoszenia Importerowi Publikacji prośby o zmianę publikacji zweryfikowanej.

Szczegóły zakresu wdrożenia: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-20-9-0/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]