Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1.  Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – role i uprawnienia (1.10.2020)
  2. Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (1.10.2020)
  3. Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora (1.10.2020)
  4. Obszar Pracownicy – Raport Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2017-12-31 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 2017-12-31 (2.10.2020)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]