pióro, podpis

Zarządzenia Rektora SUM w sprawie dni wolnych od pracy – 2 listopada 2020r.

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 02…