pióro, podpis

Zarządzenia Rektora SUM w sprawie dni wolnych od pracy – 2 listopada 2020r.

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 02 listopada 2020 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów oraz doktorantów studiów doktorskich i Szkoły Doktorskiej (zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2020 z dnia 28.07.2020 r. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 02 listopada 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Główny Specjalista
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Ewelina Mazur