Nowe wpisy w pomocy systemu

  1. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Dane postępowania (2.10.2020)
  2. Nadanie/pozbawienie stopnia doktora (2.10.2020)
  3. ORPPD 2.0 – Wygląd i ścieżki pracy (6.10.2020)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]