Szkolenia OPI PIB

Na stronie https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/ są informacje o szkoleniach on-line organizowanych przez OPI PIB.   Pula miejsc szybko się wyczerpuje.
Tematyka nadchodzących szkoleń:
POL-on 2.0 – moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (stopień dr i dr hab.)
POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie
POL-on 2.0 – moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora
POL-on 2.0 – moduł Pracownicy
POL-on 2.0 – Liczba godzin zajęć w module Kierunki i Pracownicy
POL-on 2.0 – Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD 2.0) i nowości w module Raporty
Polska Bibliografia Naukowa – Praca w Profilu Instytucji i Profilu Autora w PBN, wprowadzenie do SEDN

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]