Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Rozprawa (9.10.2020)
2. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Recenzenci (9.10.2020)
3. Obszar Osoby ubiegające się o stopień doktora – udostępnione raporty (15.10.2020)

Należy pamiętać, że nowe informacje są dostępne nie tylko w najnowszych wpisach Pomocy. Wszystkie wpisy są na bieżąco aktualizowane w miarę rozwoju i zmian w systemie.

Przypominam również, że lista ról w systemie POL-on wraz z ich opisem jest dostępna pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/lista-rol-systemu-pol-on/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]