pióro, podpis

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2021 r. dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem Nr 174/2021 z dnia 21.10.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                                          

                Główny Specjalista
   Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
             mgr Magdalena Sołtys

logo Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej

Nabór wniosków do Konkursu START 2022

W imieniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

Program skierowany jest do naukowców ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce
  w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych ( PRACE B+R tzw. prace badawczo-rozwojowe są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy)
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1991 lub później ). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

– z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,

– z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.

Nabór wniosków prowadzony jest do 22.11.2021 r.

Bliższe informacje i na stronie internetowej programu:

https://www.fnp.org.pl/oferta/start

Do zagospodarowania w SUM: MONITOR Fujitsu Siemens ScenicView B17-5

Nazwa urządzenia:

Monitor Fujitsu Siemens ScenicView B17-5

 • nr. inw. FTL-491-0011/09, nr. fabr. YE6L115453, rok prod. 2009


Osoba do kontaktu:

Marzena Chudy

tel: 32 364 -11-80
Zakład Technologii Środków

Drugi wykład prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”, który odbędzie się 21 października, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: https://us06web.zoom.us/j/86368220489?pwd=M09Zd1VvbitoaUgzKzM4VVFYYitKUT09

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.

logo systemu POLON

Aktualności

 1. Udostępnienie modułu Osoby kierujące podmiotem
  2021-10-07W dniu 7.10.2021 r. na środowisku produkcyjnym wdrożono nowy moduł „Osoby kierujące podmiotem”. Dane te należy rejestrować w trybie bieżącym – konieczna jest do tego rola INST_ADM (dla uczelni) nadana na całość jednostki. Informacje powinny zostać uzupełnione wstecznie od 1.10.2018 r., zgodnie z zasadą, iż w podmiocie może być tylko jedna osoba aktualnie nim kierująca. Więcej o module znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/osoby-kierujace-podmiotem%e2%80%8b-wyglad-modulu-i-sciezka-rejestracji/
 2. Materiały konferencyjne
  2021-10-14Na stronach Pomocy POL-on zostały opublikowane materiały po konferencji „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” odbywającej się w dniach 12-13.10.2021 r. Wydarzenie było współorganizowane przez MEiN oraz OPI-PIB. Większość pytań zadanych podczas konferencji została opublikowana na stronie https://zgloszenia.opi.org.pl/qa-z-konferencji-mein-12-13-10-2021-r/. Pozostała część jest nadal w trakcie opracowywania przez ekspertów ze strony MEiN oraz OPI-PIB. Nagranie jest dostępne na kanale YouTube OPI-PIB https://www.youtube.com/watch?v=EhRXjtBeaHo&list=PLhrk1HkrMtpwoSzJh0gVFuJFBiKxdICrL, a prezentacje z wystąpień na stronie Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/przedstawienie-zmian-w-systemach-informatycznych-wchodzacych-w-sklad-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym-pol-on-12-13-10-2021-r/
 3. Komunikat MEiN – Aktualizacja ograniczeń dotyczących wprowadzania danych finansowych
  2021-10-18W związku z planowanymi zmianami w zakresie modułu „Dane finansowe” należy się wstrzymać z uzupełnianiem danych dotyczących wysokości nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe oraz wyniku finansowego podmiotu. Przychody z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jak i przychody z tytułu komercjalizacji usług mogą być uzupełniane na bieżąco.