logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. W dniu 21.12.2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dziennik Ustaw poz. 2364). Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2364
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 2. Pracownicy, którzy nie powinni figurować w Wykazie pracowników POL-on 2.0  2021-12-23 Informacja o sposobach zapisu danych pracowników inżynieryjno-technicznych znajduje się pod adresem
  https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30/rejestr-pracownikow-pracownicy-ktorzy-nie-powinni-w-tym-rejestrze-figurowac-po-wejsciu-w-zycie-nowych-przepisow/493889
 3. W dniu 15.12.2021 r. w module Raporty został udostępniony nowy obszar Patenty, w ramach którego można wygenerować zestawienia: wykaz twórców w prawach ochronnych, wykaz patentów i praw ochronnych, wykaz Instytucji będących właścicielami prawa ochronnego. Więcej informacji znajduje się pod adresem
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-patenty-udostepnione-raporty/
 4. W dniu 16.12.2021 r. w module Raporty został udostępniony nowy obszar Projekty naukowe, w ramach którego można wygenerować zestawienia: wykaz projektów naukowych, wykaz podmiotów realizujących w projektach, wykaz instytucji finansujących w projektach, wykaz kierowników w projektach, wykaz projektów powiązanych w ramach osobnych umów. Więcej informacji znajduje się pod adresem
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-projekty-naukowe-udostepnione-raporty/
 5. Modyfikacje w obsłudze trzeciego kryterium ewaluacyjnego  2021-12-22 W związku z nowelizacją rozporządzenia POL-on, zostały znacznie zwiększone w systemie limity znaków dla opisu bibliograficznego, streszczenia i charakterystyki w opisach wpływu działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę.
 6. W dniu 14.12.2021 r. na środowisku produkcyjnym została zaimplementowana funkcjonalność dodawania informacji o prowadzonych zajęciach w szkołach doktorskich przez interfejs masowego ładowania danych. Aktualna dokumentacja (XSD 8.5) znajduje się pod adresem:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/