logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Udostępnienie kursu e-learningowego „Ewaluacja 2022. Kryterium III” na platformie Navoica.pl.
  2021-12-31
  Szkolenie jest kontynuacją kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp”, „Ewaluacja 2022. Kryterium I” oraz „Ewaluacja 2022. Kryterium II”. Przed  przystąpieniem do najnowszego kursu należy ukończyć kurs „Ewaluacja 2022. Wstęp”.
  Szczegółowy opis kursu jest dostępny pod adresem https://navoica.pl/courses/course-v1:OPI_PIB+EW_KIII_01+2021/about
 2. Wdrożenie modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 w wersji demo
  2021-12-31
  Pierwsze miesiące roku 2022 będą okresem konsultacji i zbierania uwag. W pierwszym kwartale roku 2022 planowane jest przynajmniej jedno spotkanie w formule hakatonu, które będzie dedykowane w całości nowemu modułowi studentów.
  Na stronach pomocy znajdują się linki do scenariuszy REST API i dokumentacji swagger w wersji demo https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/wdrozenie-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-w-wersji-demo/493917
 3. Udostępnienie formularzy GUS S-12 za rok 2021 planowane jest na połowę stycznia 2022 r.
 4. Oświadczenie o zgodności danych za rok 2021
  2022-01-03
  Termin składania oświadczeń Rektora o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2021 został wyznaczony na 31 stycznia 2022.