logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

  1. Wdrożenie w dniu 5 stycznia br. sprostowania Ministra Czarnka do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r.
    2022-01-05
    W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, poprawiono punkty, naniesiono zmiany wynikające ze sprostowania.
  2. Czasowe wyłączenia PBN 2.0 (produkcja)- 5.01.2022, 11.01.2022
    W związku z koniecznością wdrożenia zmian dokonanych przez Ministra Czarnka w wykazie czasopism oraz naprawą błędów działania, system PBN jest czasowo wyłączany. Wyłączenia skracają i tak krótki czas na weryfikację danych w systemie.