logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

  1. Działanie SEDN w okresie 17-31 stycznia 2022
    2022-01-12

    W dniu 17 stycznia 2022 roku pod adresem https://sedn.opi.org.pl/ zostanie udostępnione środowisko produkcyjne SEDN. Będzie ono wyglądać i działać analogicznie jak dotychczasowa wersja demo. Loginy i hasła pozostają te same. Do 31 stycznia będzie dobowe odświeżanie danych – jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia braków lub dokonania korekty danych po 17 stycznia, to zostaną one pobrane z POL-on i PBN. Od 1 lutego dane w SEDN nie będą już odświeżane.

  2. Przedłużony termin uzupełniania danych finansowych w zakresie nakładów na badania oraz źródeł pochodzenia środków i wyniku finansowego
    2022-01-12

    W związku z nowelizacją rozporządzenia POL-on z grudnia 2021, części systemu dotyczące danych finansowych podlegać będą modyfikacji w I kwartale bieżącego roku, dlatego należy się wstrzymać z wprowadzaniem danych w tym zakresie do czasu wdrożenia modyfikacji. Przewidywany termin uzupełnienia danych to 30 czerwca br.

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

Komunikat MEiN odnośnie weryfikacji publikacji zamieszczonych w PBN z bazą WoS
2022-01-11

Pomocnicza weryfikacja danych dotyczących artykułów naukowych opierać się będzie wyłącznie na bazie WoS. Nie będą weryfikowane monografie naukowe oraz wszystkie publikacje z bazy SCOPUS. Negatywna lub nierozstrzygnięta weryfikacja artykułu naukowego z bazą WoS nie przesądza o uwzględnieniu lub nie tej publikacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.