logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1.Wersja produkcyjna SEDN – harmonogram dalszych działań
2022-01-18
Od 18 stycznia jedyną działająca wersją SEDN jest wersja produkcyjna. W zestawieniu Kryterium I w module Ewaluacja w SEDN będzie widoczne zestawienie publikacji przygotowane przez Algorytm Optymalizujący wg stanu 17/18 stycznia. Z uwagi na to, że do 31 stycznia możliwe będzie uzupełnianie oraz weryfikacja danych w systemach źródłowych POL-on i PBN, co noc będą pobierane dane z tych systemów i będzie pracować algorytm, a w module Ewaluacja będą widoczne nowe zestawienia. 31 stycznia jest ostatnim dniem wprowadzenia do systemu POL-on oświadczenia Rektora o zgodności wprowadzonych danych ze stanem faktycznym.​ Między 1 a 9 lutego będzie nadal pracował Algorytm Optymalizujący, ale nie będą widoczne nowe dane w module Ewaluacja. Ostateczne zestawienie pojawi się dopiero 10 lutego br. i wtedy również pojawi się przycisk „Zaakceptuj zestawienie”.
Między 10 lutego a 2 marca osoba z rolą Koordynatora lub Kierownika może dokonać zmian w zestawieniu osiągnięć publikacyjnych wskazanych przez Algorytm Optymalizujący. Osoba z rolą Kierownika może zaakceptować zestawienie osiągnięć publikacyjnych w module Ewaluacja w SEDN i tym samym przekazać je do oceny.​ Ten proces jest odwracalny do 2 marca. Wiążący jest stan zestawienia na dzień 2 marca br. Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez algorytm, Koordynator lub Kierownik nie dokonają zmian, bądź go nie zaakceptują, system automatycznie 2 marca przekaże zestawienie do oceny.​
Patenty i prawa ochronne, projekty naukowe, przychody z komercjalizacji i usług badawczych oraz opisy wpływu nie podlegają działaniu Algorytmu Optymalizującego, ani akceptacji zestawienia w SEDN – od 2 marca będą podlegały ocenie Ekspertów Komisji Ewaluacji Nauki.
2. Nowa wersja SEDN
2022-01-20
W dniu 20 stycznia została wdrożona nowa wersja SEDN  v. 0.13.0-etl-15, w której wprowadzono wiele istotnych zmian i poprawek.
Lista zmian dostępna jest pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2022/01/21/nowa-wersja-sedn-v-0-13-0/
3. Komunikat MEiN ws. konieczności usunięcia błędnych wpisów w zakładce przychody z usług badawczych świadczonych na zlecenie
2022-01-21
Zgodnie z treścią przepisu § 5 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia ws. POL-on W systemie POL-on gromadzi się dane w zakresie wysokości środków pochodzących z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, tym samym nie należy wprowadzać danych na temat przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Wszystkie nieprawidłowe wpisy powinny zostać niezwłocznie, nie później jednak niż do 31 stycznia br., usunięte z systemu POL-on, bo mogą doprowadzić do uzyskania przez Uczelnię niewłaściwego wyniku w ewaluacji jakości działalności naukowej.
logo systemu POLON

Szkolenia

1. Szkolenia na stronie Navoica.pl
Na stronie https://navoica.pl dostępne są krótkie, ale treściwe kursy dotyczące ewaluacji:
Ewaluacja 2022. Wstęp – omawia podstawowe zagadnienia dotyczące ewaluacji, takie jak liczba N, sloty, limity osiągnięć, sankcje oraz warunki uwzględnienia osiągnięć w ewaluacji
Ewaluacja 2022. Kryterium I – omawia kryteria oceny i zasady przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia, przepływ danych o osobach uwzględnionych w ewaluacji oraz ich osiągnięciach do SEDN
Ewaluacja 2022. Kryterium II – omawia zasady oceniania i punktowania efektów finansowych badań naukowych, przepływ danych i informacji pomiędzy poszczególnymi modułami POL-on i SEDN.
Ewaluacja 2022. Kryterium III – omawia zasady oceny w ramach Kryterium III, dane opisu wpływu jakie należy wprowadzić do POL-on, przepływu danych źródłowych pomiędzy komponentami systemu POL-on (POL-on, SEDN, STUDNIA)
W tym roku Forum odbyło się w dniach 10-11 stycznia i zgromadziło ponad 700 osób z 146 uczelni z całego kraju. Najliczniej reprezentowaną uczelnią była Politechnika Warszawska. Pod adresem https://forum-dziekanatow.pl/index.php/materialy/ znajdują się przygotowane przez pracowników OPI materiały z Panelu „100 pytań o POL-on”:
POL-on – plany na rok 2022
POL-on – pytania i odpowiedzi (Pracownicy, Studenci, Projekty naukowe
Moduł Studenci w POL-on 2.0
Odpowiedzi na pytania z czatu
logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS – aktualizacja opisu Pomocy z 20.01.2022

Wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 20 lutego 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2021-rok/