logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Nadawanie uprawnień w jednostkach podrzędnych
2022-01-13
W celu ograniczenia dostępu do danych w Wykazie pracowników zostało umożliwione nadawanie roli INST_PR w jednostkach podrzędnych (np. wydział).
Użytkownik systemu mający uprawnienia wyłącznie w kontekście jednostki podrzędnej będzie miał dostęp tylko do rekordów do niej przypisanych.
Więcej informacji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nadawanie-uprawnien-w-jednostkach-podrzednych/
2.Sprawozdawczość GUS
2022-01-14
W dniu 14 stycznia 2022 r. w wersji produkcyjnej systemu POL-on zostały udostępnione formularze GUS S-12 za rok 2021.
logo systemu POLON

SEDN

1. W dniu 17 stycznia, około północy, zostanie udostępnione środowisko produkcyjne SEDN pod adresem https://sedn.opi.org.pl/ i od razu zostanie zasilone aktualnymi danymi. Równolegle wersja demonstracyjna systemu (SEDN demo) zostanie zamknięta. Od dnia 18 stycznia należy korzystać z nowej wersji produkcyjnej.

2. W dniu 14 stycznia została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.12.0-etl-15 i v. 0.12.1-etl-15, w której wprowadzono wiele istotnych zmian i poprawek.
Lista zmian dostępna jest pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2022/01/14/nowa-wersja-sedn-demo-0-12-0/
3. W dniu 17 stycznia na stronie https://sedn-cp.opi.org.pl/2022/01/17/harmonogram-dzialan-dla-jednostek-ewaluowanych/ został opublikowany harmonogram zawierający najważniejsze zdarzenia i czynności w toku przekazywania danych na potrzeby ewaluacji.
Zgodnie z przedstawionym schematem do 31 stycznia jest możliwa korekta, uzupełnianie, ewentualnie wprowadzanie nowych danych. W nocy z 31.01./1.02. ostatni raz dane zostaną pobrane z POL-on do SEDN. 10 lutego pojawi się w SEDN ostateczne zestawienie osiągnięć publikacyjnych wybranych przez algorytm optymalizujący (algorytm nie działa w stosunku do koniecznych do ewaluacji zbiorów danych dotyczących projektów, patentów i praw ochronnych, przychodów z komercjalizacji usług badawczych oraz opisów wpływu).
Do 2 marca osoba z rolą Koordynator lub Kierownik może dokonać zmian w zestawieniu osiągnięć publikacyjnych wskazanych przez algorytm. Osoba z rolą kierownik może finalnie zaakceptować zestawienie osiągnięć publikacyjnych w module Ewaluacja w SEDN. Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez algorytm Koordynator lub Kierownik nie dokonali zmian, takie zestawienie będzie automatycznie zaakceptowane 2 marca przez system i przekazane do oceny.
baner wydarzenia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby nowotworowe wyzwaniem dla nauk medycznych w XXI wieku” (online)

Uprzejmie informuję, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, które odbędzie się w formie on-line dnia 24 lutego 2022 roku,
z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy przyczynach, diagnostyce, leczeniu, profilaktyce chorób nowotworowych, a także związanych z nimi aspektach psychologicznych i społecznych.

      Wydarzenie jest dedykowane dla pracowników naukowych, lekarzy, doktorantów, studentów, przedstawicieli firm, oraz wszystkich osób zainteresowanych, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką chorób nowotworowych, oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego, w tym również wydanie rozdziału
w monografii naukowej.

      Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się w dwóch turach. I tura rejestracji trwa do 20.01.2022 r., natomiast II tura od 21.02.2022 r. do 17.02.2022 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto w I turze rejestracji oraz 259 zł brutto w II turze rejestracji. Zgłoszenia wystąpień trwają z kolei do 18 lutego 2022 roku. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz przedstawienia zgłoszonej jednej pracy, papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa, papierowy egzemplarz książki abstraktów natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
W ramach udziału w Konferencji uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Opłata za publikację rozdziału wynosi 219 zł brutto.

      Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: http://fundacja-tygiel.pl/nowotwory/, gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.