logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Nadawanie uprawnień w jednostkach podrzędnych
2022-01-13
W celu ograniczenia dostępu do danych w Wykazie pracowników zostało umożliwione nadawanie roli INST_PR w jednostkach podrzędnych (np. wydział).
Użytkownik systemu mający uprawnienia wyłącznie w kontekście jednostki podrzędnej będzie miał dostęp tylko do rekordów do niej przypisanych.
Więcej informacji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nadawanie-uprawnien-w-jednostkach-podrzednych/
2.Sprawozdawczość GUS
2022-01-14
W dniu 14 stycznia 2022 r. w wersji produkcyjnej systemu POL-on zostały udostępnione formularze GUS S-12 za rok 2021.