logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Udostępnienie kursu e-learningowego „Ewaluacja 2022. Kryterium III” na platformie Navoica.pl.
  2021-12-31
  Szkolenie jest kontynuacją kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp”, „Ewaluacja 2022. Kryterium I” oraz „Ewaluacja 2022. Kryterium II”. Przed  przystąpieniem do najnowszego kursu należy ukończyć kurs „Ewaluacja 2022. Wstęp”.
  Szczegółowy opis kursu jest dostępny pod adresem https://navoica.pl/courses/course-v1:OPI_PIB+EW_KIII_01+2021/about
 2. Wdrożenie modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 w wersji demo
  2021-12-31
  Pierwsze miesiące roku 2022 będą okresem konsultacji i zbierania uwag. W pierwszym kwartale roku 2022 planowane jest przynajmniej jedno spotkanie w formule hakatonu, które będzie dedykowane w całości nowemu modułowi studentów.
  Na stronach pomocy znajdują się linki do scenariuszy REST API i dokumentacji swagger w wersji demo https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/wdrozenie-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-w-wersji-demo/493917
 3. Udostępnienie formularzy GUS S-12 za rok 2021 planowane jest na połowę stycznia 2022 r.
 4. Oświadczenie o zgodności danych za rok 2021
  2022-01-03
  Termin składania oświadczeń Rektora o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2021 został wyznaczony na 31 stycznia 2022.
logo systemu POLON

Nowe wpisy do Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Dane kierownika projektu – edycja oraz korekta (30.12.2021)

logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

 1. W dniu 31.12.2021 została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.11.1-etl-14 i v. 0.11.2-etl-14, w której wprowadzono kilka zmian i poprawek.
  Lista zmian dostępna jest pod adresem: https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
 2. Nowe wpisy w Bazie Wiedzy SEDN https://sedn-cp.opi.org.pl/
  Ewaluacja: Zestawienie osiągnięć Kryterium II (3.01.2022)
  Kryterium III – Opis wpływu (31.12.2021)
  Kryterium III – zawartość (31.12.2021)
  Kryterium II – Projekt naukowy (16.12.2021)
  Wykaz projektów nieuwzględnionych w ewaluacji (16.12.2022)
  Kryterium II – Przychód z komercjalizacji (16.12.2021)
  Kryterium II – Przychód z usług badawczych na zlecenie (15.12.2021)
  Kryterium II – zawartość (15.12.2021)
  Ewaluacja: Zestawienie osiągnięć Kryterium I (6.12.2021)
logo systemu POLON

Przypomnienie o konieczności uzupełniania i weryfikacji danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

Dane należy uzupełnić w następujących modułach systemu POL-on:

 1. pracownicy
 2. dane finansowe
 3. projekty naukowe
 4. patenty i prawa ochronne
 5. opisy wpływu (moduł Instytucje)
 6. dowody wpływu – STUDNIA
 7. PBN

Dane dotyczące ewaluacji działalności naukowej powinny zostać ostatecznie zweryfikowane najpóźniej do 17 stycznia 2022, gdyż okres od 18 stycznia do 21 stycznia powinien zostać przeznaczony na składanie oświadczeń kierowników o zgodności danych.