logo systemu POLON

Przypomnienie o konieczności uzupełniania i weryfikacji danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

Dane należy uzupełnić w następujących modułach systemu POL-on:

  1. pracownicy
  2. dane finansowe
  3. projekty naukowe
  4. patenty i prawa ochronne
  5. opisy wpływu (moduł Instytucje)
  6. dowody wpływu – STUDNIA
  7. PBN

Dane dotyczące ewaluacji działalności naukowej powinny zostać ostatecznie zweryfikowane najpóźniej do 17 stycznia 2022, gdyż okres od 18 stycznia do 21 stycznia powinien zostać przeznaczony na składanie oświadczeń kierowników o zgodności danych.