logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Walidacja w module Patenty i prawa ochronne  2021-12-28  W dniu 28.12.2021 r. w module Patenty i prawa ochronne został uruchomiony proces weryfikacji walidacji na wprowadzonych już do systemu rekordach. Należy sprawdzić i uzupełnić rekordy, które nie spełniają wymogów walidacji.
 2. Udostępnienie kursu e-learningowego „Ewaluacja 2022. Kryterium II” na platformie Navoica.pl.
  2021-12-29
  Szkolenie jest kontynuacją kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp” oraz „Ewaluacja 2022. Kryterium I”. Przed przystąpieniem do kursu omawiającego Kryterium II, rekomendowane jest ukończenie kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp”. Kurs jest dedykowany kierownikom i koordynatorom dyscyplin oraz innym osobom zaangażowanym w proces ewaluacji.
  Szczegółowy opis kursu jest dostępny pod adresem https://navoica.pl/courses/course-v1:OPI_PIB+EW_KII_01+2021/about
 3. Sprawozdawczość GUS
  2021-12-30
  W dniu 29.12.2021 r. w wersji produkcyjnej systemu zostały udostępnione formularze GUS S-10 i S-11 za rok 2021.
 4. Dane kierownika projektu
  2021-12-30
  Należy pamiętać, że w module Projekty naukowe tylko prawidłowo powiązane dane kierownika w projekcie z pracownikiem lub doktorantem, będą pobierane do SEDN i tym samym poddawane ewaluacji. Szczegółowy opis wprowadzania danych jest umieszczony pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-kierownika-edycja-oraz-korekta/