logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

W dniu 28.12.2021 r. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v.0.10.0-etl-14, w której wprowadzono szereg zmian i poprawek. Lista zmian dostępna jest pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/