logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

  1. W dniu 28.12.2021 r. system został zaktualizowany do wersji 21.12.2. Najważniejsza modyfikacja wprowadzona we wdrożeniu to wprowadzenie algorytmu weryfikującego artykuły znajdujące się w Profilu Instytucji z bazą danych Web of Science wraz z prezentacją wyników weryfikacji. Opis procesu dostępny jest na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/weryfikacja-artykulow-z-baza-web-of-science/
    Najważniejsze modyfikacje API opisane są pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/74
  2. Przywrócenie pobierania OTT za pomocą strony internetowej  W związku ze zgłoszeniami od użytkowników w PBN zostanie przywrócony stary sposób pobierania One Time Tokenu. Możliwość pobierania OTT za pomocą strony www. będzie dostępna do końca stycznia 2022 r.