logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS – aktualizacja opisu Pomocy z 20.01.2022

Wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 20 lutego 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2021-rok/