logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

Komunikat MEiN odnośnie weryfikacji publikacji zamieszczonych w PBN z bazą WoS
2022-01-11

Pomocnicza weryfikacja danych dotyczących artykułów naukowych opierać się będzie wyłącznie na bazie WoS. Nie będą weryfikowane monografie naukowe oraz wszystkie publikacje z bazy SCOPUS. Negatywna lub nierozstrzygnięta weryfikacja artykułu naukowego z bazą WoS nie przesądza o uwzględnieniu lub nie tej publikacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.