logo systemu POLON

Nowe wpisy do Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Komunikat MEiN dotyczący ewaluacji
  2022-01-05
  Termin na wprowadzenie danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej upływa 17 stycznia 2022 r., a termin złożenia w systemie POL-on oświadczenia Rektora potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym  – dnia 31 stycznia.
  Okres między 17 a 31 stycznia br. powinien zostać przeznaczony wyłącznie na weryfikację wprowadzonych danych, wyjaśnienie wątpliwości, dokonanie niewielkich korekt lub uzupełnień brakujących informacji. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia ww. terminów na zasilanie systemu POL-on danymi na potrzeby procesu ewaluacji, a co za tym idzie jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on po 31 stycznia br. nie będą uwzględnione w ramach tego procesu.
 2. Projekty dotyczące upowszechniania nauki
  2022-01-10
  Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie są projektami badawczymi. Ich głównym celem są działania popularyzujące i upowszechniające naukę dotyczące np. organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów naukowych albo wydania monografii. Projekty oznaczone jako „dotyczące upowszechniania nauki” nie podlegają ewaluacji i w związku z tym zostaną w najbliższej aktualizacji systemu wykluczone z listy projektów uwzględnianych w SEDN.

  Więcej informacji jest dostępnych w Pomocy systemu:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czym-sa-projekty-dotyczace-upowszechniania-nauki-jakie-sa-konsekwencje-zaznaczenia-tego-pola-w-formularzu/
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-wprowadzane-do-pol-on-projekty-finansowane-z-ncn-dotycza-upowszechniania-nauki/

 3. Udostępnienie formularza Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2021 r.
  2022-01-11
  Formularz znajduje się w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, ale tylko uczelnie kościelne i publiczne podlegające pod MEiN oraz uczelnie niepubliczne widzą w systemie kafel „Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” i mają dostęp do formularza.