logo systemu POLON

Nowe wpisy do Pomocy systemu POL-on

 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (3.01.2022)
Dane kierownika projektu – edycja oraz korekta (aktualizacja 5.01.2022)
Projekty naukowe – Dodawanie nowego projektu (aktualizacja 5.01.2022)