Nowe zarządzenie JM Rektora dotyczące ewaluacji działalności naukowej w 2021 r.

http://www3.sum.edu.pl/files/24691/zarz_025_20.pdf
Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2020-02-20 zmieniające Zarządzenie Nr 207/2018 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w jej prowadzeniu.
Osoby deklarujące jedną dyscyplinę wypełniają załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020, a osoby deklarujące dwie dyscypliny wypełniają załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 207/2018.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]