logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. W dniu 21.12.2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dziennik Ustaw poz. 2364). Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2364
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 2. Pracownicy, którzy nie powinni figurować w Wykazie pracowników POL-on 2.0  2021-12-23 Informacja o sposobach zapisu danych pracowników inżynieryjno-technicznych znajduje się pod adresem
  https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30/rejestr-pracownikow-pracownicy-ktorzy-nie-powinni-w-tym-rejestrze-figurowac-po-wejsciu-w-zycie-nowych-przepisow/493889
 3. W dniu 15.12.2021 r. w module Raporty został udostępniony nowy obszar Patenty, w ramach którego można wygenerować zestawienia: wykaz twórców w prawach ochronnych, wykaz patentów i praw ochronnych, wykaz Instytucji będących właścicielami prawa ochronnego. Więcej informacji znajduje się pod adresem
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-patenty-udostepnione-raporty/
 4. W dniu 16.12.2021 r. w module Raporty został udostępniony nowy obszar Projekty naukowe, w ramach którego można wygenerować zestawienia: wykaz projektów naukowych, wykaz podmiotów realizujących w projektach, wykaz instytucji finansujących w projektach, wykaz kierowników w projektach, wykaz projektów powiązanych w ramach osobnych umów. Więcej informacji znajduje się pod adresem
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-projekty-naukowe-udostepnione-raporty/
 5. Modyfikacje w obsłudze trzeciego kryterium ewaluacyjnego  2021-12-22 W związku z nowelizacją rozporządzenia POL-on, zostały znacznie zwiększone w systemie limity znaków dla opisu bibliograficznego, streszczenia i charakterystyki w opisach wpływu działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę.
 6. W dniu 14.12.2021 r. na środowisku produkcyjnym została zaimplementowana funkcjonalność dodawania informacji o prowadzonych zajęciach w szkołach doktorskich przez interfejs masowego ładowania danych. Aktualna dokumentacja (XSD 8.5) znajduje się pod adresem:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
logo systemu POLON

Nowe wpisy Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1. Dokumentacja API REST – zasilanie modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora (16.12.2021)
 2. Udostępnione raporty w obszarach Patenty i Projekty naukowe (16.12.2021)
 3. Edycja opisu wpływu działalności naukowej oraz dodawanie plików do STUDNI – nagranie z konferencji odbywającej się w dniach  12-13.10.2021 (17.12.2021)
 4. Stan przygotowania do ewaluacji – zestawienie liczby wymaganych opisów wpływu dla ewaluowanych dyscypliny (21.12.2021)
logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

W związku z wdrażaniem nowych funkcjonalności, nowych wykazów czasopism i poprawianiem błędów działania, często jest wyłączana dostępność środowiska produkcyjnego oraz testowego aplikacji PBN.

logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

W dniu 17.12.2021 r. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.10.0-etl-11, w której wprowadzono szereg zmian i poprawek. Lista zmian dostępna jest pod adresem:
https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/12/17/nowa-wersja-sedn-demo-v-0-10-2-etl-13/

logo systemu POLON

Ewaluacja

 1. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
  Komentarze do wprowadzonych zmian:
  Dziennik Gazeta Prawna
  https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8321889,punkty-czasopisma-czarnek-sad.html
  Piotr Stec (dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego)
  https://piotr-stec.pl/2021/12/21/sprostowanie-listy-proskrypcyjnej/
 2. Informacje z portalu Forum Akademickie:
 3. Informacje z portalu INFOR:
  Złagodzenie skutków ewaluacji jakości działalności naukowej – projekt nowej ustawy
  https://samorzad.infor.pl/sektor/edukacja/5372365,Zlagodzenie-skutkow-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej-projekt-nowej-ustawy.html

 

Projekt w Rządowym Centrum Legislacyjnym
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354052