logo systemu POLON

Udostępnienie opcji dodawania uruchomień do kierunków studiów

2019-11-25 22:15:40
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 29 listopada 2019 nastąpi odblokowanie możliwości dodawania i edycji uruchomień dla zmigrowanych dotychczas kierunków studiów.
Odblokowanie samej funkcjonalności rejestrowania i edycji kierunków studiów przez uczelnie planowane jest na 12 grudnia z uwagi na trwającą weryfikację wybranych przypadków z importu kierunków studiów oraz prowadzone w tej kwestii wyjaśnienia z wybranymi podmiotami.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Odświeżenie wersji demo

2019-11-25 22:53:42
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 26.11.2019 zostanie poprawiona migracja stopni i tytułów naukowych w usłudze pracownicy naukowi na wersji demo. Może to spowodować przejściowe problemy z dostępnością tej usługi na tym środowisku.
W przyszłym tygodniu wersja demo zostanie odświeżona nowym stanem bazy produkcyjnej, a usługa pracowników zostanie rozszerzona o kolejne elementy związane z procesem migracji (m.in. zgoda na dodatkowe zatrudnienie).
Jeżeli wszystkie procesy migracyjne oraz zgłoszone uwagi do interfejsu zostaną uwzględnione, rozpocznie się procedura migracji serwisu do nowej architektury systemu, w której udostępnione zostaną nowe funkcjonalności zgodnie z poprzednim komunikatem z 14 listopada.
OPI-PIB prosi o zgłaszanie uwag do modułu poprzez system zgłoszeń.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

pracujący studenci przy klawiaturze

Rekrutacja uzupełniająca – Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym

PRACOWNICY!

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „TECHNIKI ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W ŚRODOWISKU MIĘDZYKULTUROWYM” DLA PRACOWNIKÓW SUM

Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniach: od 26 listopada 2019 r. od godziny 08:00 do 27 listopada 2019 r. do godziny 08:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”).

Szkolenie „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM
w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział  25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:

 • środowiskiem międzykulturowym w szkole wyższej,
 • pojęciem asertywności w sytuacjach zawodowych,
 • rodzajem postaw asertywnych,
 • budowaniem postawy asertywnej,
 • asertywnością w kontaktach z ludźmi w sytuacjach trudnych,
 • metodami i technikami wspierającymi asertywne zachowania w relacjach międzykulturowych,
 • sposobami radzenia sobie z manipulacją i agresją.

 

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

logo sum

Komunikat Nr 4/2019 UKW

Komunikat Nr 4/2019
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 22 listopada 2019 r.

 

Dotyczy: szczegółowej instrukcji obsługi formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

działając w oparciu o § 11 ust. 9 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości instrukcję obsługi formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Instrukcja znajduje się do pobrania pod adresem:

https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka

logo sum

Komunikat Nr 3/2019 UKW

Komunikat Nr 3/2019
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 21 listopada 2019 r.

Dotyczy: miejsca składania formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę miejsc, do których należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze IV piętro pok. 403
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  Medyków 18, 40-752 Katowice Parter pok. 205
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  Jedności 8, 41-200 Sosnowiec Parter pok. 1
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom, Parter pok. 07

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów zgłoszenia należy składać w terminie od 25 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało one dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przewodnicząca  Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka