ORCID – identyfikator, który powinien mieć każdy naukowiec

ORCID to cyfrowy identyfikator, który służy do odnalezienia naukowca w zasobach elektronicznych. To dzięki niemu można szybko zidentyfikować dorobek naukowy konkretnej osoby, uprościć procedurę rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców i przy składaniu wniosków grantowych.
ORCID:
a) ma usprawnić potwierdzenie tożsamości naukowca,
b) likwidować problem dublujących się nazwisk autorów,
c) eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska,
d)  jest niezbędny dla osób chcących prowadzić swoją bibliografię naukową w systemie PBN – w jednym miejscu gromadzi dane nt. wszystkich publikacji danego autora,
e) pozwala przejrzeć innej osobie dorobek naukowy autora,
f) ułatwia automatyczną wymianę danych pomiędzy profilem naukowca w ORCID a profilami w bazie Web of Science.
Obecnie na całym świecie jest już ponad 8 mln czynnych użytkowników systemu ORCID.
Każdy naukowiec, który chce, aby jego osiągnięcia publikacyjne były wzięte pod uwagę w ewaluacji, ma obowiązek posiadania identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim konta w PBN. Z systemu PBN numer ORCID będzie przesłany do systemu POL-on.
Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID przez osoby prowadzące działalność naukową wynika z Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z jej przepisami, jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji, również tej, która zostanie przeprowadzona w 2021 r.
Aby numer ORCID został wysłany do rejestru pracowników w POL-on, do konta PBN należy podłączyć również profil POL-on. Synchronizacja tych trzech systemów da możliwość:
a) zaimportowania publikacji z ORCID do PBN (oraz za zgodą autora – z PBN do ORCID),
b) pobrania dyscypliny autorów z POL-on, co pozwoli przypisać publikacje do odpowiednich dyscyplin,
c) wysłania numeru ORCID osoby do rejestru pracowników w POL-on.
Jak założyć ORCID i powiązać go z systemem PBN i POL-on – dokładne instrukcje znajdują się na stronie Biblioteki SUM:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]