logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1.  Wdrożenie nowych funkcjonalności w Bazie dokumentów w postępowaniach awansowych
2020-10-15 11:32:30

W dniu 15 października 2020 r. w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych zostały wdrożone następujące funkcjonalności:

  • rejestrowanie postępowań o nadanie tytułu profesora (dostępne dla użytkowników z Rady Doskonałości Naukowej);
  • możliwość wyszukiwania i podglądu szczegółów wszystkich postępowań awansowych przez użytkowników MNiSW.

2.  Zmiany dotyczące oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N
2020-10-16 09:27:42

W dniu 15 października 2020 r. wdrożono zunifikowane walidacje na wprowadzanie oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N w module Pracownicy – na 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.
Tym samym, walidacje na 21 dni od daty złożenia oświadczenia oraz na 30 dni od daty zatrudnienia pracownika zostały wyłączone i nie będą już stosowane.
Wprowadzenie oświadczenia po terminie wymaga zgody MNiSW. Podmiot musi wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą w tym kontekście.
Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje odblokowanie możliwości wprowadzenia pracownikowi oświadczeń do systemu. Oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

ORCID – PBN – POL-on

Art. 265 ust. 11 Ustawy 2.0 określa jako konieczny warunek uwzględnienia publikacji autora w ewaluacji, obecność tych publikacji na koncie ORCID autora.
Pomocne materiały do tego zagadnienia znajdują się na stronie Biblioteki SUM https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

5.Śląski Festiwal Nauki Katowice

5.Śląski Festiwal Nauki Katowice – nabór zgłoszeń

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że nabór zgłoszeń do piątej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice potrwa do 6 listopada 2020 r.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów (naukowców, doktorantów, studentów, koła naukowe, ale również osoby zajmujące się nauką amatorsko) do zaprezentowania swoich fascynacji podczas święta śląskiej nauki w przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach!
Podobnie jak w poprzednich latach czekamy na Wasze zgłoszenia zawierające wszelkiego rodzaju aktywności, którymi chcielibyście wzbogacić program ŚFN, a zatem stanowiska pokazowe, warsztaty, wykłady, wystawy i inne formy, dzięki którym można popularyzować naukę.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://www.slaskifestiwalnauki.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją, w której znajdą Państwo wiele wskazówek dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://admin.slaskifestiwalnauki.pl/sites/default/files/instrukcja_nabor_5.sfn.pdf?_ga=2.192472930.950884388.1601878701-1223278297.1601878701

Do Państwa dyspozycji pozostaje biuro organizacyjne festiwalu (e-mail: , tel. 32 359 23 25), pomocą służyć będą również koordynatorzy merytoryczni poszczególnych obszarów – ich dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.

Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w festiwalu oraz do informowania o nim innych potencjalnych uczestników!

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1. Planowana zmiana dotycząca udziałów czasu pracy w dyscyplinach
2020-10-14 12:59:42

W wyniku konsultacji w MNiSW planowana jest zmiana dotycząca rejestrowania udziałów czasu pracy w ramach oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach w module Pracownicy.
Aktualnie informacja o udziałach czasu pracy w dyscyplinach jest dodawana tylko wtedy, gdy pracownik oświadczył, że reprezentuje dwie dyscypliny w ramach jednego podmiotu. Ponadto, niemożliwe jest wprowadzenie udziału czasu pracy o wartości 0%.
Po planowanych zmianach:
a)  wprowadzenie informacji o udziale czasu pracy będzie możliwe również w przypadku oświadczenia tylko jednej dyscypliny,
b) będzie możliwe wprowadzenie udziału czasu pracy 0% (także w przypadku oświadczenia tylko jednej dyscypliny),
c) system będzie wyświetlał informacje wspomagające poprawne uzupełnianie danych o oświadczeniach w dyscyplinie, oświadczeniach o zaliczeniu do liczby N oraz udziałach w poszczególnych dyscyplinach.

Celem tych rozwiązań jest umożliwienie podmiotom wskazanie, że pracownik, który ma złożone oświadczenie o reprezentowanych dyscyplinach, od pewnego momentu przestaje prowadzić lub brać udział w prowadzeniu badań w danej dyscyplinie. Informacje systemowe będą wspomagać poprawne definiowanie danych z zakresu udziałów w kontekście oświadczeń o dyscyplinie, oświadczeń N oraz piastowanych etatów.
Powyższe modyfikacje pociągną za sobą zmiany głównie w walidacjach systemowych.
Dodatkowo planowana jest niewielka modyfikacja XSD importu (rozszerzenie dopuszczalnych wartości w udziałach).
Wdrożenie funkcjonalności jest planowane w połowie listopada 2020 r. Szczegółowe informacje techniczne o planowanych zmianach zostaną opublikowane na stronie Aktualności przed ich wdrożeniem.

2.  Nowe raporty w obszarze Osoby ubiegające się o stopień doktora
2020-10-15 06:00:32

W dniu 14 października 2020 r. w module Raporty zostały udostępnione trzy nowe raporty:
– Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów (szkoła doktorska),
– Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,
– Osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie studiów doktoranckich.

Raporty są dostępne w obszarze Osoby ubiegające się o stopień doktora, do którego dostęp przysługuje użytkownikom POL-on z rolami: INST_PR_DOKTORANCI, INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE.
Więcej informacji – w pomocy POL-on w dedykowanym wpisie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora-udostepnione-raporty/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Rozprawa (9.10.2020)
2. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Recenzenci (9.10.2020)
3. Obszar Osoby ubiegające się o stopień doktora – udostępnione raporty (15.10.2020)

Należy pamiętać, że nowe informacje są dostępne nie tylko w najnowszych wpisach Pomocy. Wszystkie wpisy są na bieżąco aktualizowane w miarę rozwoju i zmian w systemie.

Przypominam również, że lista ról w systemie POL-on wraz z ich opisem jest dostępna pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/lista-rol-systemu-pol-on/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]