logo systemu POLON

Przypomnienie o konieczności uzupełniania i weryfikacji danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

Dane należy uzupełnić w następujących modułach systemu…