logo systemu POLON

SEDN

1. W dniu 17 stycznia, około północy, zostanie udostępnione środowisko produkcyjne SEDN pod adresem https://sedn.opi.org.pl/ i od razu zostanie zasilone aktualnymi danymi. Równolegle wersja demonstracyjna systemu (SEDN demo) zostanie zamknięta. Od dnia 18 stycznia należy korzystać z nowej wersji produkcyjnej.

2. W dniu 14 stycznia została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.12.0-etl-15 i v. 0.12.1-etl-15, w której wprowadzono wiele istotnych zmian i poprawek.
Lista zmian dostępna jest pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2022/01/14/nowa-wersja-sedn-demo-0-12-0/
3. W dniu 17 stycznia na stronie https://sedn-cp.opi.org.pl/2022/01/17/harmonogram-dzialan-dla-jednostek-ewaluowanych/ został opublikowany harmonogram zawierający najważniejsze zdarzenia i czynności w toku przekazywania danych na potrzeby ewaluacji.
Zgodnie z przedstawionym schematem do 31 stycznia jest możliwa korekta, uzupełnianie, ewentualnie wprowadzanie nowych danych. W nocy z 31.01./1.02. ostatni raz dane zostaną pobrane z POL-on do SEDN. 10 lutego pojawi się w SEDN ostateczne zestawienie osiągnięć publikacyjnych wybranych przez algorytm optymalizujący (algorytm nie działa w stosunku do koniecznych do ewaluacji zbiorów danych dotyczących projektów, patentów i praw ochronnych, przychodów z komercjalizacji usług badawczych oraz opisów wpływu).
Do 2 marca osoba z rolą Koordynator lub Kierownik może dokonać zmian w zestawieniu osiągnięć publikacyjnych wskazanych przez algorytm. Osoba z rolą kierownik może finalnie zaakceptować zestawienie osiągnięć publikacyjnych w module Ewaluacja w SEDN. Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez algorytm Koordynator lub Kierownik nie dokonali zmian, takie zestawienie będzie automatycznie zaakceptowane 2 marca przez system i przekazane do oceny.
baner wydarzenia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby nowotworowe wyzwaniem dla nauk medycznych w XXI wieku” (online)

Uprzejmie informuję, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, które odbędzie się w formie on-line dnia 24 lutego 2022 roku,
z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy przyczynach, diagnostyce, leczeniu, profilaktyce chorób nowotworowych, a także związanych z nimi aspektach psychologicznych i społecznych.

      Wydarzenie jest dedykowane dla pracowników naukowych, lekarzy, doktorantów, studentów, przedstawicieli firm, oraz wszystkich osób zainteresowanych, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką chorób nowotworowych, oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego, w tym również wydanie rozdziału
w monografii naukowej.

      Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się w dwóch turach. I tura rejestracji trwa do 20.01.2022 r., natomiast II tura od 21.02.2022 r. do 17.02.2022 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto w I turze rejestracji oraz 259 zł brutto w II turze rejestracji. Zgłoszenia wystąpień trwają z kolei do 18 lutego 2022 roku. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz przedstawienia zgłoszonej jednej pracy, papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa, papierowy egzemplarz książki abstraktów natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
W ramach udziału w Konferencji uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Opłata za publikację rozdziału wynosi 219 zł brutto.

      Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: http://fundacja-tygiel.pl/nowotwory/, gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Działanie SEDN w okresie 17-31 stycznia 2022
  2022-01-12

  W dniu 17 stycznia 2022 roku pod adresem https://sedn.opi.org.pl/ zostanie udostępnione środowisko produkcyjne SEDN. Będzie ono wyglądać i działać analogicznie jak dotychczasowa wersja demo. Loginy i hasła pozostają te same. Do 31 stycznia będzie dobowe odświeżanie danych – jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia braków lub dokonania korekty danych po 17 stycznia, to zostaną one pobrane z POL-on i PBN. Od 1 lutego dane w SEDN nie będą już odświeżane.

 2. Przedłużony termin uzupełniania danych finansowych w zakresie nakładów na badania oraz źródeł pochodzenia środków i wyniku finansowego
  2022-01-12

  W związku z nowelizacją rozporządzenia POL-on z grudnia 2021, części systemu dotyczące danych finansowych podlegać będą modyfikacji w I kwartale bieżącego roku, dlatego należy się wstrzymać z wprowadzaniem danych w tym zakresie do czasu wdrożenia modyfikacji. Przewidywany termin uzupełnienia danych to 30 czerwca br.

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

Komunikat MEiN odnośnie weryfikacji publikacji zamieszczonych w PBN z bazą WoS
2022-01-11

Pomocnicza weryfikacja danych dotyczących artykułów naukowych opierać się będzie wyłącznie na bazie WoS. Nie będą weryfikowane monografie naukowe oraz wszystkie publikacje z bazy SCOPUS. Negatywna lub nierozstrzygnięta weryfikacja artykułu naukowego z bazą WoS nie przesądza o uwzględnieniu lub nie tej publikacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.

logo systemu POLON

Nowe wpisy do Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Komunikat MEiN dotyczący ewaluacji
  2022-01-05
  Termin na wprowadzenie danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej upływa 17 stycznia 2022 r., a termin złożenia w systemie POL-on oświadczenia Rektora potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym  – dnia 31 stycznia.
  Okres między 17 a 31 stycznia br. powinien zostać przeznaczony wyłącznie na weryfikację wprowadzonych danych, wyjaśnienie wątpliwości, dokonanie niewielkich korekt lub uzupełnień brakujących informacji. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia ww. terminów na zasilanie systemu POL-on danymi na potrzeby procesu ewaluacji, a co za tym idzie jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on po 31 stycznia br. nie będą uwzględnione w ramach tego procesu.
 2. Projekty dotyczące upowszechniania nauki
  2022-01-10
  Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie są projektami badawczymi. Ich głównym celem są działania popularyzujące i upowszechniające naukę dotyczące np. organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów naukowych albo wydania monografii. Projekty oznaczone jako „dotyczące upowszechniania nauki” nie podlegają ewaluacji i w związku z tym zostaną w najbliższej aktualizacji systemu wykluczone z listy projektów uwzględnianych w SEDN.

  Więcej informacji jest dostępnych w Pomocy systemu:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czym-sa-projekty-dotyczace-upowszechniania-nauki-jakie-sa-konsekwencje-zaznaczenia-tego-pola-w-formularzu/
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-wprowadzane-do-pol-on-projekty-finansowane-z-ncn-dotycza-upowszechniania-nauki/

 3. Udostępnienie formularza Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2021 r.
  2022-01-11
  Formularz znajduje się w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, ale tylko uczelnie kościelne i publiczne podlegające pod MEiN oraz uczelnie niepubliczne widzą w systemie kafel „Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” i mają dostęp do formularza.