logo systemu POLON

Nowe wpisy do Pomocy systemu POL-on

 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (3.01.2022)
Dane kierownika projektu – edycja oraz korekta (aktualizacja 5.01.2022)
Projekty naukowe – Dodawanie nowego projektu (aktualizacja 5.01.2022)

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

 1. Wdrożenie w dniu 5 stycznia br. sprostowania Ministra Czarnka do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r.
  2022-01-05
  W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, poprawiono punkty, naniesiono zmiany wynikające ze sprostowania.
 2. Czasowe wyłączenia PBN 2.0 (produkcja)- 5.01.2022, 11.01.2022
  W związku z koniecznością wdrożenia zmian dokonanych przez Ministra Czarnka w wykazie czasopism oraz naprawą błędów działania, system PBN jest czasowo wyłączany. Wyłączenia skracają i tak krótki czas na weryfikację danych w systemie.
logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Udostępnienie kursu e-learningowego „Ewaluacja 2022. Kryterium III” na platformie Navoica.pl.
  2021-12-31
  Szkolenie jest kontynuacją kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp”, „Ewaluacja 2022. Kryterium I” oraz „Ewaluacja 2022. Kryterium II”. Przed  przystąpieniem do najnowszego kursu należy ukończyć kurs „Ewaluacja 2022. Wstęp”.
  Szczegółowy opis kursu jest dostępny pod adresem https://navoica.pl/courses/course-v1:OPI_PIB+EW_KIII_01+2021/about
 2. Wdrożenie modułu Studenci w systemie POL-on 2.0 w wersji demo
  2021-12-31
  Pierwsze miesiące roku 2022 będą okresem konsultacji i zbierania uwag. W pierwszym kwartale roku 2022 planowane jest przynajmniej jedno spotkanie w formule hakatonu, które będzie dedykowane w całości nowemu modułowi studentów.
  Na stronach pomocy znajdują się linki do scenariuszy REST API i dokumentacji swagger w wersji demo https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/wdrozenie-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-w-wersji-demo/493917
 3. Udostępnienie formularzy GUS S-12 za rok 2021 planowane jest na połowę stycznia 2022 r.
 4. Oświadczenie o zgodności danych za rok 2021
  2022-01-03
  Termin składania oświadczeń Rektora o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2021 został wyznaczony na 31 stycznia 2022.
logo systemu POLON

Nowe wpisy do Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Dane kierownika projektu – edycja oraz korekta (30.12.2021)

logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

 1. W dniu 31.12.2021 została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.11.1-etl-14 i v. 0.11.2-etl-14, w której wprowadzono kilka zmian i poprawek.
  Lista zmian dostępna jest pod adresem: https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
 2. Nowe wpisy w Bazie Wiedzy SEDN https://sedn-cp.opi.org.pl/
  Ewaluacja: Zestawienie osiągnięć Kryterium II (3.01.2022)
  Kryterium III – Opis wpływu (31.12.2021)
  Kryterium III – zawartość (31.12.2021)
  Kryterium II – Projekt naukowy (16.12.2021)
  Wykaz projektów nieuwzględnionych w ewaluacji (16.12.2022)
  Kryterium II – Przychód z komercjalizacji (16.12.2021)
  Kryterium II – Przychód z usług badawczych na zlecenie (15.12.2021)
  Kryterium II – zawartość (15.12.2021)
  Ewaluacja: Zestawienie osiągnięć Kryterium I (6.12.2021)