URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby w kolejnym kroku scenariusza (począwszy od drugiego) nie utracić żadnego, z wyszukanych dotąd pacjentów, należy posłużyć się przyciskami do obsługi danych wielokrotnych. Przyciski znajdują się na górze każdego kafelka wybranego spośród „Kryteriów wyszukiwania”.

screen ekranu

Wybieramy przycisk „Minimalna liczba wyników” (4 od lewej) i zmniejszamy liczbę do zera.

screen ekranu

To spowoduje, że pacjenci nie spełniający zadanych w tym kroku warunków pozostaną w zestawieniu, a kolumny z danymi wyszukanymi w kroku dla tych osób nie będą miały danych (na podglądzie danych „—”, w wyeksportowanym pliku puste komórki).

screen ekranu