URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można powiązać daty dwóch zdarzeń medycznych z różnych kroków scenariusza. Określić warunek na datę z bieżącego kroku (co najmniej drugiego) w odniesieniu do daty, która pojawiła się w poprzednich krokach scenariusza. Na kafelku kryterium wyszukiwania z lewej strony filtrów z datami znajdują się ikonki z łańcuchem, np. przy filtrze „Data wykonania”.

zrzut ekranu

Po umieszczeniu na ikonce kursora myszy pojawia się opis „Wskaż wiązania do poprzednich kroków” a kliknięcie ikonki otworzy okno „Filtry – Data wykonania”.

zrzut ekranu

Z listy „Wskaż wiązania do poprzednich kroków” należy wybrać datę z wcześniejszych kroków. Można określić zwykłą chronologię czasową obu zdarzeń medycznych wybierając operator z listy „Wybierz operator”. Inną opcją jest kliknięcie na ikonę niebieskiego kalendarza, by otworzyć okno „Zaawansowany operator dat”.

zrzut ekranu

Do wyboru jest osiem możliwości. W przykładzie została wybrana druga opcja od lewej opisana „W zakresie ? po”, której kliknięcie otworzy kolejne okno.

zrzut ekranu

Niebieska strzałka wskazuje datę wybraną z poprzednich kroków. W przykładzie jest to data rozpoczęcia hospitalizacji z kroku 1. Należy określić w jakim zakresie czasowym po tej dacie ma wystąpić zdarzenie medyczne z bieżącego kroku. Ile dni (godzin, tygodni, miesięcy, lat) ma obejmować zakres czasowy. W przykładzie badanie miało być wykonane wcześniej niż 1 dzień po rozpoczęciu hospitalizacji. Należy zatwierdzić warunek klikając przycisk „Wybierz”. W oknie „Filtry – Data wykonania” należy kliknąć przycisk „Zapisz”. W efekcie określenia wiązania do poprzednich kroków, z lewej strony kryterium wyszukiwania pojawią się dwa kafelki z warunkami na obie daty.

zrzut ekranu

Pełny opis zaawansowanych operatorów czasowych znajduje się na stronie https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/wiazanie_dat.html#operatory-zaawansowane.
Przykład użycia zaawansowanego operatora dat w scenariuszu zaprezentowano w nagraniu https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz4.html.