Wdrożenie zmian w zakresie rejestru osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (NAWA)

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10?offset=0

W Systemie POL-on 1.0 zostały udostępnione zmiany w zakresie rejestru osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (moduł NAWA), które dostosowują obszar do wymogów Ustawy 2.0.
Lista zmian:

  1.  dodano wzór parafy/wzór pieczęci innej osoby upoważnionej,
  2. rozszerzenie słownika o „zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych”,
  3. rozszerzenie słownika funkcji osób:
  • przewodniczący rady dyscypliny naukowej,
  • promotor,
  1.  dostosowanie nazewnictwa pól do zapisów ustawy.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]