Najbliższy harmonogram systemu POL-on

luty 2020:

  • pierwsza wersja Wykazu osób ubiegających się o stopień doktora zostanie udostępniona pod koniec lutego; wcześniej planowane jest zaprezentowanie aplikacji na środowisku demo;
  • pierwsza produkcyjna wersja PBN 2.0 (PBN-CORE) zostanie wdrożona w lutym 2020, po zakończeniu etapu weryfikacji na środowisku demo; rozbudowany rejestr publikacji (PBN 2.0) będzie dostarczany sukcesywnie do końca pierwszego kwartału 2020;

marzec 2020:

  •  sprawozdanie danych na potrzeby GUS oraz algorytmu podziału subwencji

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]