ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 12/2020 UKW

Komunikat Nr 12/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 21 lutego 2020 r.

 

Dotyczy:       wyborów Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Przypominamy, że w wyborach na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mogą Państwo głosować wyłącznie osobiście podczas zebrania wyborczego, a tym samym brak będzie możliwości oddania głosu na odległość.

Informujemy, że zebranie wyborcze Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w Auli A-3 im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18.

Godziny rozpoczęcia oraz szczegóły organizacji zebrania zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

logo systemu POLON

Hub Migracyjny Polskiej Bibliografii Naukowej

https://pbn-demo.opi.org.pl/mhub/#/home
W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 została przygotowana testowa wersja narzędzia „Hub Migracyjny”, które pozwoli na migrację danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy (PBN MS). Wersja testowa służy jedynie do zapoznania się z narzędziem. Wyniki pracy na wersji testowej będą cyklicznie usuwane.
Czytaj dalej

logo systemu POLON

Stanowiska w systemie POL-on – błąd procesu migracji w historii zatrudnienia

2020-02-19 20:57:46
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W styczniu 2020 roku nastąpiła migracja danych pracowniczych ze starego systemu POL-on do nowego, które są kontynuowane zgodnie z nowymi przepisami.

W trakcie migracji do nowego systemu stanowiska i grupy pracownicze stały się automatycznie stanowiskami i grupami określanymi przez nową ustawę wg. poniższego klucza:
stanowisko „profesora zwyczajnego” stało się stanowiskiem „profesora”,
stanowiska „profesor nadzwyczajny” i „profesor wizytujący” stały się stanowiskiem „profesora uczelni”,
stanowiska z grupy „naukowo-dydaktycznej” stały się odpowiednimi stanowiskami z grupy „badawczo-dydaktycznej”,
stanowiska z grupy „naukowej” stały się odpowiednimi stanowiskami z grupy „badawczej”.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Centrum pomocy: Dane pracownika – dane podstawowe

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

W Bazie Wiedzy Centrum Pomocy został umieszczony 3 lutego nowy wpis dotyczący działań na danych podstawowych i identyfikacyjnych pracownika.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Środowisko DEMO systemu POL-on

2020-02-17 20:32:10
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Środowisko DEMO  https://polon2-demo.opi.org.pl/home/login  dedykowane jest do celów testowych użytkownikom systemu POL-on oraz POL-on 2.
Środowiska DEMO oraz PROD wykorzystują do autoryzacji ten sam produkcyjny system logowania centralnego MCL. Uprawnienia i ustawienia kont z produkcji systemu POL-on / POL-on 2 obowiązują także w kontekście środowiska DEMO. Dane są synchronizowane z danymi produkcyjnymi raz w tygodniu (poniedziałek), oznacza to więc że dane na środowisku DEMO są nadpisywane w czasie synchronizacji danymi produkcyjnymi.
Środowisko DEMO zalecane jest w szczególności do testowania mechanizmów masowego zasilania danymi: import / REST API.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]