Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków w Katowicach, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ZADANIE

„Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medyków w Katowicach, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

OPIS

Robotami budowlanymi objęto odcinek drogi wewnętrznej ul. Medyków, wzdłuż, której usytuowano 71 miejsc postojowych równolegle do krawędzi jezdni oraz lokalizację ciągów pieszych tuż za nimi. Na terenie sąsiadującym z Zakładem Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowano parking na 139 miejsc parkingowych.

Zakres prac obejmował:

  • przebudowę drogi wewnętrznej polegająca na budowie miejsc postojowych (etap I),
  • budowie ciągów pieszych,
  • budowie przykanalików wraz ze studniami oraz kratkami odwadniającymi,
  • budowie parkingu (etap II),
  • roboty związane z odtworzeniem terenów zielonych.

 

FOTOGRAFIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC


 

FILM Z REALIZACJI INWESTYCJI