Nowe zadania systemu POL-on związane z ustawą 2.0 to m.in.

Nowe zadania systemu POL-on związane z ustawą 2.0 to m.in.

  1.  integracja z ORCID – na potrzeby wykorzystania ORCID jako unikalnego identyfikatora naukowca,
  2. integracja z polską i europejską bazą patentów,
  3. zapewnienie dostępu do określonych w prawie rejestrów dla następujących instytucji: RDN, PKA, KEN, NAWA, NCBiR oraz NCN.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]